Vision

Fremtiden for Stigsborg Havnefront

Stigsborg Havnefront skal være et attraktivt blandet bykvarter med boliger, forskning, uddannelse, kontorer og kreative erhverv, samtidig med, at der vil blive rigeligt med plads til rekreativ udfoldelse i sammenhængende grønne områder med Limfjorden og landskabet som baggrund.

Som et naturligt skridt på vej til omdannelsen har Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S formuleret en vision for området. Visionen indeholder en beskrivelse af områdets fremtidige funktioner, bærende værdier og struktur.

Værdi- og Kvalitetskatalog med vision og delvisioner

Visionen for Stigsborg Havnefront er  - sammen med en beskrivelse af de kvaliteter og værdier, som skal kendetegne området på sigt - samlet i et Værdi- og Kvalitetskatalog. 

Kataloget indledes med en beskrivelse af visionen for Stigsborg Havnefront som beskriver de langsigtede hensigter med byudviklingen på Stigsborg Havnefront. Værdierne og kvaliteterne skaber rammer og retning for: 

  • de værdier, som skal kendetegne arbejdet med og samarbejdet om at realisere visionen for Stigsborg Havnefront, og
  • de kvalitetskrav, som bliver stillet til investorer, bygherrer og andre samarbejdspartnere, der gennem større eller mindre projekter indgår i realiseringen, ligesom de vil gælde udviklingsselskabets egne aktiviteter.

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront


Skriv en kommentar:
2018-04-21 06:04:46
Denne er kun synlig for sideadministratoren2017-11-26 17:32:11
Vedrørende havnebus, så skal den være brint drevet. Fordi vi har en virksomhed (SerEnergy) i Aalborg som leveret en brint løsning til en færge i Tyskland.
Mvh.
Jan O Gregersen
2017-06-25 17:35:50
Hvorfor ikke give Nørresundby landsdelens højeste og synligste bygning: 100 meter højt slankt vartegn med unik arkitektur, der får folk til at kigge op og tænke wauv! Så ville Nørresundby for alvor kunne smide mindreværdskomplekserne overfor storebror Aalborg.
2017-04-17 16:42:06
Ja, nemlig! En håndfuld højhuse optil 60-100 meter ved hedegaards siloby. Det ku være flot. Men alting skal være så hyggenyggebitte i Nordjydeland. Se bare til Esbjerg, Aarhus og selv lille Sønderborg. De giver den sgu gas med rigtige flotte skyskrabere.
2017-04-07 13:24:22
Trist at byrødder og embedsfolk har valgt at Hedegaards kolos af en silo bør/kan bevares og omdannes til boliger mv. Bygningen har en tåbelig øst-vestgående akse og kaster således en meget bred slagskygge på det bagvedliggende område, der jo også gerne skulle gøres attraktrivt. Alle tiders med høje bygninger downtown Solsiden - men de bør være med mindst muligt grundplan, så skygger minimeres på omgivelserne. Og gerne endnu højere end de sølle 50-60m som siloerne kan tegne sig for i dag. Kort sagt slanke tårnstrukturer i stedet for skivehøjhuse, tak! Og gerne en håndfuld af slagsen ved Hedegaards anlæg i stedet for de blot to genbrugshøjhuse, kommune og udviklere foreløbigt lægger op til med nærværende "vinder" af parallelopdraget. Har I højdeskræk?
2017-01-08 22:28:49
Er der i planerne tænkt på boliger opførelt til seniorbofælleskab? F.eks. Tæt lav bebyggelse med fælles aktivitetshus.
2016-12-14 13:52:30
Husk nu at få beboelse af alle typer (privat - udlejning - almen udlejning - lav tæt og "havearealer. Diversitet skaber en lykkelig bydel.
K.h. PA
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev