VISIONEN FOR STIGSBORG HAVNEFRONT

"Stigsborg Havnefront skaber en sammenhængende Aalborg bymidte omkring fjorden. Bydelen giver optimale rammer for liv i byen, på og ved vandet, for bosætning og for virksomhed samt for at bruge og opleve områdets særlige karakteristika.

Stigsborg Havnefront er tæt og varieret bymidte bygget på nysgerrighed og kvalitet, mangfoldighed, samarbejde, eksperimenter og vilje til at gøre Aalborg til et stadig mere betydende vækstcenter regionalt og nationalt, med stadig stærkere internationale forbindelser."
 
Det er visionen for den nye bydel på Limfjordens solside set i et 25 årigt perspektiv.

 

Strategier for byudviklingen

Aalborg Byråd vedtog i 2017 en samlet udviklingsstrategi for Stigsborg Havnefront. Her er visionens ambition konkretiseret i fire delstrategier, som skal være retningsgivende for byudviklingen: 

#1 Aalborg ved fjorden: særlige herlighedsværdier i kraft af tydelige koblinger mellem by og fjord.
#2 Grøn, blå og smart: smarte, bæredygtige løsninger, plads til natur og trivsel for mennesker.
#3 Levende og unik: Lokale butikker, service og skole og rammer for byliv i parken, byrum mm.
#4 Urbant boligkvarter: Blandede boligformer med vægt på medborgerskab og godt hverdagsliv

Udviklingsstrategi for Stigsborg havnefront 

Værdi- og Kvalitetskatalog med vision og delvisioner

Visionen for Stigsborg Havnefront er  - sammen med en beskrivelse af de kvaliteter og værdier, som skal kendetegne området på sigt - samlet i et Værdi- og Kvalitetskatalog. 

Kataloget indledes med en beskrivelse af visionen for Stigsborg Havnefront som beskriver de langsigtede hensigter med byudviklingen på Stigsborg Havnefront. Værdierne og kvaliteterne skaber rammer og retning for: 

  • de værdier, som skal kendetegne arbejdet med og samarbejdet om at realisere visionen for Stigsborg Havnefront, og
  • de kvalitetskrav, som bliver stillet til investorer, bygherrer og andre samarbejdspartnere, der gennem større eller mindre projekter indgår i realiseringen, ligesom de vil gælde udviklingsselskabets egne aktiviteter.


Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront
 

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev