Klargøring af området - håndtering af jordforurening

Da det meste af Stigsborg Havnefront gennem årene har fungeret som industriområde, har det vist sig, at en del af området er forurenet, ikke mindst på de arealer, som tidligere husede gødningsfabrikken Kemira.  

Kortlægning af jordforholdene

Jordforureningsproblematikkerne kræver grundige, uvildige undersøgelser samt en kortlægning af jordforholdene, før byudvikling kan finde sted i området.

Undersøgelserne er i fuld gang, og adskillige er allerede blevet udført af hhv. COWI og Grontmij. Begge har foreslået bæredygtige og økonomisk ansvarlige løsningsstrategier til forureningsproblematikken med det formål for øje, at både boliger og kontorerhverv vil kunne bygges forsvarligt på Stigsborg Havnefront.

Styregruppen for Stigsborg Havnefront er i gang med se på, hvilke metoder, der skal anvendes for at sikre, at det er trygt og sundhedsmæssigt sikkert at færdes og opholde sig i området og muligt at udvikle et nyt bykvarter på.

I mellemtiden kan du læse mere om lignende projekter, fx Køge Kyst og FredericiaC, som begge har gennemgået udviklingen fra forurenet industriområde til grønt og bæredygtigt bykvarter.  
 


Skriv en kommentar:
2018-04-21 06:04:12
Denne er kun synlig for sideadministratoren  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev