Hvem står bag?

Stigsborg Havnefront er en samlet betegnelse for hele den nye bydel mellem Limfjordsbroen og tunnelen. Området ejes fortrinsvist af Aalborg Kommune, Aalborg Havn og af byudviklingsselskabet Stigsborg P/S.


Stigsborg P/S står for byggemodning og videresalg af byggefelter til boliger, butikker mm. i 1. etape. Aalborg Kommune står for anlæg af Stigsparken og opførelsen af det kommende børne- og ungeunivers. Byudviklingsselskabet har desuden forkøbsret til arealerne i etape 2 og 3.
 

Stigsborg P/S

Stigsborg P/S ejes delvist af Aalborg Kommune (49%) og delvist af private investorer (51%) nærmere bestemt A. Enggaard as og PFA Ejendomme as. Selskabet er stiftet med det formål at stå for realiseringen af udviklingsplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront.
 
Selskabets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse der er sammensat af repræsentanter for Aalborg Kommune og investorerne. Det daglige arbejde varetages af byudviklingsselskabets sekretariat og direktion. Dette i samarbejde med A. Enggaard, som bidrager til opgaveløsningen via en såkaldt ”Asset management aftale” med selskabet.
 

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen for Stigsborg P/S er:
  • Flemming Borreskov, Formand
  • Thomas Kastrup, Aalborg Byråd
  • Helle Frederiksen, Aalborg Byråd
  • Tina French, Aalborg Byråd
  • Asger Enggaard, A. Enggaard as
  • Tom Johnsen, A. Enggaard as
  • Mikael Fogemann, PFA Ejendomme as
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev