Historien bag Stigsborg Havnefront

Den østlige del af Nørresundby Havnefront har i mange år været præget af industriproduktion, hvor Hedegaard Agro og den tidligere kunstgødningsfabrik Kemira er blandt de mest markante fabriksanlæg. Bortset fra Hedegaard er store dele af industriområderne nu fjernet, og de ryddede områder skal omdannes til et nyt bykvarter – Stigsborg Havnefront.
 
Industrialiseringen har, som ved så mange andre havneområder i Danmark, præget udviklingen af Nørresundby Havnefront.

Kornselskabet på havnen

I 1894 startede købmand Peder P. Hedegaard engroshandel fra Nørresundby med bl.a. korn og foderstoffer, og i 1916 blev firmaet til det aktieselskab, som dannede grundlaget for, hvad vi i dag kender som Hedegaard Agro. Selvom Hedegaard i dag har fabrikker og afdelinger spredt ud i Jylland, ligger hovedsædet stadig på havnen i Nørresundby.

”Syren” på Stigsborg

I 1912 – ikke langt fra Hedegaard – blev det gamle voldsted, Stigsborg, opkøbt af Østasiatisk Kompagni, som anlagde fabrikken A/S Svovlsyre & Superfosfat. Fabrikken blev siden til Superfos – i folkemunde kaldt for ”Syren”.
 
Fabrikken blev udvidet flere gange, og i 1989 opkøbte den finske gødningsfabrik Kemira ”Syren”. Gødningsproduktionen på Kemira stoppede i 1998, og tre år senere opkøbte Aalborg Kommune Kemira-området, hvorefter fabriksbygningerne blev jævnet med jorden. I dag er den østlige del af Stigsborg Havnefront ryddet for alle tidligere industrianlæg.

En ny tid gryr for området

I 2002 flyttede By- og Landskabsforvaltningen (tidligere Teknisk Forvaltning) ind i nybyggede administrationsfaciliteter på Stigsborg Brygge, og planlægningen for resten af Stigsborg-området startede så småt i 2003. Der skulle dog gå endnu nogle år, før Nørresundby Havnefront, inkl. Stigsborg-området, i forlængelse af "Planstrategi 2011" og "Fysisk Vision 2025" blev udpeget som et af byomdannelsesområderne langs vækstaksen fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Østhavn.
 
I 2013 lød det officielle startskud på omdannelsen af Stigsborg-området, som nu er blevet omdøbt til Stigsborg Havnefront. I dag er omdannelsen fra industriområde til moderne bykvarter for alvor sat i gang.

Læs Aalborg Stadsarkivs beskrivelse af Stigsborg-historienSkriv en kommentar:
2018-04-21 06:01:11
Denne er kun synlig for sideadministratoren  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev