NY FORBINDELSE OVER FJORDEN

I dag opleves Limfjorden i for høj grad som en mental og fysisk barriere mellem Aalborg og Nørresundby. En ny forbindelse over fjorden mellem havnefronten ved Musikkens Hus og Stigsborg kan ændre billedet radikalt, så fjorden i stedet for at adskille i højere grad bliver noget, der samler byen - også i den østlige del af midtbyen. 

Forundersøgelser til "BROEN"

I 2019/20 har Aalborg Kommune og Stigsborg P/S sammen med Realdania fået lavet en række forundersøgelser, som kortlægger betydningen af en ny cykel- og gangbro i forhold til byliv og byudvikling. Samtidig er der kigget nærmere på, hvordan det tekniske og økonomiske beslutningsgrundlag for en bro kan forbedres. Resultaterne er opsummeret i pixi-format her:

BROEN

En ny bro over Limfjorden vil kunne binde Aalborg sammen på nye måder – til gavn for blandt andre cyklister, fodgængere og motionister. Det kan blive en væsentlig del af indsatsen for at gøre byen mere bæredygtig - dels ved at behovet for at køre i bil bliver mindre til gavn for miljø og sundhed - dels ved at byen bliver en endnu mere en attraktiv ramme om hverdagslivet. Det er hensigten at broen skal kunne lukkes op, så den ikke bliver en barriere for skibstrafikken på fjorden. Hvis du har lyst til at dykke yderligere ned i forundersøgelserne kan de hentes her: 

www.aalborg.dk/broen

Alternativet kunne være en førerløs havnebus...

Vi arbejder intenst på at muliggøre etableringen af en en cykel- og gangbro mellem Stigsborg og Aalborg C, men alternativet til en bro kunne være en havnebus-forbindelse.

Denne idé har rumsteret siden de første tanker om Stigsborg Havnefront, og i 2018 udpegede Søfartsstyrelsen faktisk Limfjorden i den centrale del af Aalborg som testområde for førerløs sejlads, med henblik på at der kunne arbejdes med test af forskellige teknologier. 

Vi har stadig havnebussen i kikkerten som et muligt alternativ til broen. Både BROEN og havnebussen vil kunne bidrage til at skabe større fysisk og mental sammenhængskraft på tværs af fjorden.

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev