NY FORBINDELSE OVER FJORDEN

I dag opleves Limfjorden i for høj grad som en mental og fysisk barriere mellem Aalborg og Nørresundby. En ny forbindelse over fjorden mellem havnefronten ved Musikkens Hus og Stigsborg kan ændre billedet radikalt, så fjorden i stedet for at adskille i højere grad bliver noget, der samler byen - også i den østlige del af midtbyen. En ny forbindelse kan enten være i form af en oplukkelig cykel- og gangbro eller en havnebus.

Forundersøgelse til en cykel- og gangbro 

I efteråret 2019 gennemfører Aalborg Kommune og Stigsborg P/S sammen med Realdania en forundersøgelse, som skal kortlægge betydningen af en ny cykel- og gangbro i forhold til byliv og byudvikling. Samtidig kigges der nærmere på, hvordan det tekniske og økonomiske beslutningsgrundlag for en bro kan forbedres.

En ny bro over Limfjorden vil kunne binde Aalborg sammen på nye måder – til gavn for blandt andre cyklister, fodgængere og motionister. Det kan blive en væsentlig del af indsatsen for at gøre byen mere bæredygtig - dels ved at behovet for at køre i bil bliver mindre til gavn for miljø og sundhed - dels ved at byen bliver en endnu mere en attraktiv ramme om hverdagslivet. Det er hensigten at broen skal kunne lukkes op, så den ikke bliver en barriere for skibstrafikken på fjorden.

Test af førerløs fjordbus

Sideløbende med forundersøgelsen til en cykel- og gangbro er der i regi af Center For Logistik og Samarbejde et udviklingsprojekt i gang vedr. en førerløs og emissionsfri fjordbus. Søfartsstyrelsen udpegede i 2018 Limfjorden i den centrale del af Aalborg som testområde for førerløs sejlads, og aktuelt arbejdes der med test af forskellige teknologier - dog i første omgang monteret på en båd med skibsfører. 

Fjordbussen kan også vise sig at blive en mulig løsning på behovet for at skabe større fysisk og mental sammenhængskraft mellem Stigsborg og Aalborg Midtby.

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev