Stigsborg Havnefront – en ny bydel ved vandet i Nørresundby


Stigsborg Havnefront, som er en del af vækstaksen, er et stort og attraktivt byomdannelsesområde ved Limfjorden tæt på Aalborg Midtby. Her ønsker Aalborg Kommune og Aalborg Havn at udvikle en ny, attraktiv bydel ved vandet i samarbejde med private investorer. 

Stigsborg Havnefront – en ny bydel ved vandet og tæt på centrum, lufthavn og motorvej

Området ligger på "Solsiden", sydvendt mod Limfjorden med en næsten 2 kilometer lang havne- og kyststrækning. Den centrale del af området ligger ca. 1 kilometer fra tilkørslen til motorvejen E45, mindre 2 kilometer fra Nytorv i hjertet af Aalborg og mindre end 5 kilometer fra Aalborg Lufthavn.Kort der viser placeringen af Stigsborg Havnefront
Området er - bortset fra et mindre område - ejet at Aalborg Kommune og Aalborg Havn, der planlægger at etablere et fælles udviklingsselskab, som skal udvikle området til en ny bydel over den kommende 20-25 år.

Se dronefilm, der viser Stigsborg Havnefront, optaget i juni 2016

Aalborg i vækst

Aalborg By er de senere år vokset med ca. 2.000 indbyggere om året, bl.a. i kraft af en række byomdannelsesprojekter på begge sider af Limfjorden i det centrale Aalborg. Aalborg Kommune forventer, at væksten fortsætter i de kommende år.

Stigsborg Havnefront rummer muligheder for at en del af den fremtidige vækst i Aalborg. Området er på 55 hektar, og ventes at ville kunne rumme et stort antal boliger – ejerboliger, private udlejnningsboliger og almene boliger - samt kontorvirksomheder, butikker, kulturelle aktiviteter mv.

På området nærmest Limfjordsbroen (Nordhavnen) er der en planlægning i gang. Området planlægges anvendt til blandede bymæssige formål som boliger, butikker, kontorer, hotel
og restauration mv.

Byomdannelse under hensyntagen til eksisterende virksomheder

En stor del af Stigsborg Havnefront er i dag ubebygget, og vil kunne udvikles til en ny bydel, samtidig med at virksomheden Hedegaard Agro fortsætter aktiviteterne på en del af Stigsborg Havnefront. Hvis Hedegaard Agro senere vælger at afvikle aktiviteterne, vil denne del af området også kunne udvikles til en centralt beliggende del af den nye bydel.

Visionsproces i 2014 – udviklingsselskab etableres i 2016

I 2014 gennemføres en visionsproces med inddragelse af politikere, private og offentlige interessenter og borgere. Visionen sætter de overordnede rammer for bydelens udvikling. Udviklingsselskabet forventes etableret i 2016, hvorefter der udarbejdes konkrete planer for området.


Skriv en kommentar:
2018-04-21 06:03:22
Denne er kun synlig for sideadministratoren2016-10-12 23:18:51
Når Hedegaard Agro engang fortsætter sine aktiviteter andetsteds, kunne siloområdet mellem Nordhavnen og Syrestien fint bebygges med 5-7 markante, slanke højhuse. Der vil kunne skabes mange iøjnefaldende, centralt beliggende, særdeles attraktive boliger med fabelagtig udsigt her. Det vil kunne give Nørresundby en længe tiltrængt "potenspille" i forhold til storebror Aalborg - en majestætisk pendant til Østre Havns højhusklynge på modsatte fjordbred. Nå ja. og sikre Aalborg en fornem udsigt fra Østerågade hen over fjorden til "Downtown Solsiden" Takket være den grønne kile langs Syrestien vil højhuse på siloområdet heller ikke kaste nævneværdige skygger over det gamle boligkvarter bagved. Måske kunne Nørresundby på Nordhavnen ligefrem gå hen få det vertikale 100 meter-vartegn, Aalborg trænger til...
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev