Historien bag Stigsborg Havnefront

Hr. Stig og den hovedløse hest

Stigsborg var angiveligt oprindeligt en vikingeborg, som lå på en bakke i området. Borgen blev i senere tekster beskrevet som Stigsborg, opkaldt efter adelsmanden Sti Hvide, der boede i området.
 
Borgens ruiner har man dog aldrig set noget til, og selve højen blev fjernet, da den første fabrik blev opført på grunden i 1912. Men sagnet om Sti Hvide, også kendt som Stigsborgmanden, lever videre i bedste velgående. Hr. Sti er en sagnomspundet, vred og hvileløs mand, som får skyld for mange ugerninger – hvis der sker ulykker eller uforklarlige hændelser på Stigsborg, er det højst sandsynligt Hr. Sti, som har været på færde.
 
Man kan efter sigende fange et glimt af den berygtede Stigsborgmand omkring Sct. Hans, hvor han kommer ridende ned over Skansebakken mod Stigsborg på sin hvide hest uden hoved.
 

Kornselskabet på havnen

I 1894 startede købmand Peder P. Hedegaard engroshandel fra Nørresundby med bl.a. korn og foderstoffer, og i 1916 blev firmaet til det aktieselskab, som dannede grundlaget for, hvad vi i dag kender som Hedegaard Agro. Selvom Hedegaard i dag har fabrikker og afdelinger spredt ud i Jylland, ligger hovedsædet stadig på havnen i Nørresundby.
 

”Syren” på Stigsborg

I 1912 – ikke langt fra Hedegaard – blev det gamle voldsted, Stigsborg, opkøbt af Østasiatisk Kompagni, som anlagde fabrikken A/S Svovlsyre & Superfosfat. Fabrikken blev siden til Superfos – i folkemunde kaldt for ”Syren”.
 
Fabrikken blev udvidet flere gange, og i 1989 opkøbte den finske gødningsfabrik Kemira ”Syren”. Gødningsproduktionen på Kemira stoppede i 1998, og tre år senere opkøbte Aalborg Kommune Kemira-området, hvorefter fabriksbygningerne blev jævnet med jorden. I dag er den østlige del af Stigsborg Havnefront ryddet for alle tidligere industrianlæg – undtagen den tidligere syrebeholder, der står som en ikonisk skulptur i det åbne landskab.

En ny tid gryr for området

I 2002 flyttede By- og Landskabsforvaltningen (tidligere Teknisk Forvaltning) ind i nybyggede administrationsfaciliteter på Stigsborg Brygge, og planlægningen for resten af Stigsborg-området startede så småt i 2003. Der skulle dog gå endnu nogle år før der for alvor kom gang i byomdannelsen.
 
I 2016 afholdt Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S et såkaldt ”parallelopdrag”, hvor man havde udvalgt  3 teams (Effekt, Transform + Sleth og Vandkunsten), som skulle komme med et forslag til en udviklingsplan for Stigsborg Havnefront. Dommerkomiteen vurderede, at Team Vandkunstens forslag var det bedste, og med dem som rådgivere blev der i 2017 udarbejdet en endelig udviklingsstrategi og en udviklingsplan for 1. etape.
 

Byudviklingsselskabet dannes

På grundlag af udviklingsplanen afholdt Aalborg Kommune et udbud med henblik på at finde investorer til at deltage i et byudviklingsselskab, som skulle stå for realiseringen af planerne.
 
I oktober 2017 blev det besluttet at stifte et selskab med A. Enggaard A/S, PFA Ejendomme A/S og Aalborg Kommune som partnere. Efterfølgende tog det dog lidt tid at få selve udstykningen og overdragelsen af arealer på plads, men i forlængelse her af i maj 2018 kunne selskabet formelt stiftes. 
 

Forureningsundersøgelser

Da det meste af Stigsborg Havnefront har en fortid som industriområde, er en del af området forurenet. Ikke mindst de arealer, som tidligere husede gødningsfabrikken Kemira. 
 
Aalborg Kommune har derfor igennem de senere år i samarbejde med blandt andet COWI og Grontmij gennemført grundige undersøgelser af forureningens karakter og omfang. Dette med henblik på at fastlægge miljømæssigt, økonomisk og sundhedsmæssigt forsvarlige løsningsstrategier i forhold til at rydde op og gøre området brugbart til henholdsvis boliger, skole, park mv.
 

Forurening inddæmmes og kysten rykkes frem

Etablering af Stigsparken på den mest forurenede del af grunden er en del af den planlagte løsning. Her indkapsles forureningen, ved at der fyldes jord på og området beplantes, så der ikke er nogen risiko for at mennesker kommer i kontakt med forurenet jord. 
 
Kystfremrykning og indspunsning af de mest forurenede dele af parkens undergrund er en anden del af løsningen. Kysten rykkes frem ved at der fyldes op med sand på eksisterende strand og lavvandsområde ud for Kemira-grunden. Det skulle gerne løse problemet med udstrømmende forurening til fjorden og derved sikre, at vandet bliver så rent, at man i fremtiden vil kunne bade i fjorden ved Stigsborg.

På mange af de arealer, hvor der skal bygges er forureningen fjernet. Generelt er det sådan at væsentlig jordforurening altid enten skal fjernes eller indkapsles, før der kan bygges boliger på et areal, dermed sikres det at forureningen ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev