Aktiviteter på Stigsborg HavnefrontUdviklingen af Stigsborg Havnefront kommer til at strække sig over de næste 20-25 år. Mens der lægges planer for områdets fremtid er det et stort ønske at etablere midlertidige aktiviteter i området.

At gøre området tilgængeligt er noget af det der står øverst på prioritetslisten hos Styregruppen for Stigsborg Havnefront.

Har DU ideer til midlertidige aktiviteter på Stigsborg Havnefront?

...så hører vi meget gerne fra dig, så vi allerede nu kan skabe grobund for en levende, attraktiv og mangfoldig bydel.

Har du ideer til midlertidige aktiviteter, så kontakt:

Projektkoordinator for de midlertidige aktiviteter Kurt Bennetsen
Mail: kurtbennetsen69@gmail.com
Tlf. 2396 1966
 Skriv en kommentar:
2018-04-21 06:02:48
Denne er kun synlig for sideadministratoren2017-06-21 11:27:43
Hej Kurt.
Jeg tager det næsten som en selvfølge, at I allerede har tænkt på at områdets restaffald skal bortskaffes via molokker, at der skal tænkes nyt og grønt ved affaldssortering - ligger i tråd med Zakarias (jeres grønne agent) hovedopgave. At der naturligvis allerede nu er medtænkt vandposter - som i Jomfru Ane parken, så man kan fylde sin vandflaske i stedet for at skulle købe flaskevand, at man på de midlertidige pavilloner anvender lamper der bruger solceller, etc. :-D
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev