Aktiviteter på Stigsborg HavnefrontUdviklingen af Stigsborg Havnefront kommer til at strække sig over de næste 20-25 år, men jo mere den nye bydel begynder at leve allerede nu - mens vi planlægger, byggemodner og bygger - jo bedre. I vores bylivsstrategi forsøger vi at sætte ord på, hvordan vi vil arbejde med det.

Som et led i arbejdet har vi dannet Stigsborg Havnefront Aktivitetsnetværk, hvor både erhvervsliv, foreninger, organisationer, kommunale institutioner, naboer, aktivister mm. på forskellig vis går sammen om at udvikle konkrete projekter, indsatser og aktiviteter, der kan gøre Stigsborg til en destination og et sted, man som nabo og borger har en relation til. Alle der har lyst til at bidrage er velkomne i netværket.

Du er også velkommen til bare at bruge området i det daglige. Alle arealer, som ikke er indhegnede kan i princippet bruges frit - og mulighederne er mange: søndagsgåtur, picnic, fodboldturnering, et slag rundbold til familiefesten og meget meget mere.

Partnerskab med DGI om aktiviteter og fællesskab

En ny bydel bliver ikke pr. automatik god at leve et hverdagsliv i, bare fordi vi bygger fine nye huse og anlægger veje, stier og grønne områder. Det kræver en omhyggelig indsats, og viden om hvad der skal til. Derfor har Aalborg Kommune og Stigsborg P/S allieret sig med DGI via en partnerskabsaftale. Partnerskabet skal bidrage til at skabe gode organisatoriske og fysiske rammer for idræt, bevægelse, forenings- og fritidsliv samt sociale fællesskaber. Vi tror på, at vi løfter den opgave bedre i fællesskab end hver for sig.

Der er blandt andet tanker om en lokal idrætsforening og om at udvikle muligheder, som især øger børn og unges adgang til et sjovt, sundt og aktivt liv.

Hærvejsruten er midlertidigt omlagt i 2020

Stiforbindelsen langs Limfjorden gennem Stigsborg er en del af den officielle hærvejsrute og "Camino Aalborg", som blandt andet har forbindelse videre mod nordøst til Hammer Bakker. Efterår/vinter 2020 er ruten dog midlertidigt omlagt ad Engvej/Stigsborgvej på grund af bygge- og anlægsaktiviteter i etape 1. På kortet herunder kan du se, hvor du har mulighed for at gå og cykle i området. 


Langs stierne og i området i øvrigt vil du støde på "fortællings-plancher", hvor du kan læse lidt om områdets fortid og fremtid, ude på stedet. Ved syrestien kan du eksempelvis få historien om den tidligere privatbane til Sæby. 

Syrens Bådelaug

Syrens Bådelaug har en historik der går tilbage til før 2. verdenskrig, hvor nogle af svovlsyrefabrikkens medarbejdere fik lov til at anbringe deres både ved det såkaldte ”Syrens Hul”. Senere blev der etableret bådebroer og klubhus, og stedet danner i dag rammen om et hyggeligt fritidsliv for lokale småbådsejere.

Også i en fremtidig bydel kan Syrens Bådelaug blive en vigtig del af livet ved fjorden. Men fordi kystlinien skal rykkes længere ud i fjorden (kystfremrykning), er foreningen, klubhuset og bådebroerne nødt til at flytte til en ny placering. Men håbet er, at de lokale ildsjæle i klubben og den særlige stemning flytter med.

Midlertidigt mens anlægsprojektet pågår får Syrens Bådelaug bådoplag og midlertidigt klubhus på de tidligere træningsbaner øst for indhegningen.

Har DU en god ide?

...så hører vi meget gerne fra dig. Vi vil gerne i kontakt med alle, der vil være med til at gøre Stigsborg Havnefront til en levende, attraktiv og mangfoldig bydel.

Har du ideer til midlertidige aktiviteter, som rækker ud over familiens søndagspicnic, så kontakt:
 
Bylivskoordinator Camilla Juul Sørensen
Mobil: +45 2829 4159
Email: [email protected]
 

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev