Aktiviteter på Stigsborg HavnefrontUdviklingen af Stigsborg Havnefront kommer til at strække sig over de næste 20-25 år, men vi vil gerne have at den nye bydel begynder at leve allerede nu, mens vi planlægger, byggemodner og bygger.
 
Du er velkommen til at bruge alle arealer, som ikke er indhegnede, og mulighederne er mange: søndagsgåtur ved fjorden, picnic, fodboldturnering, et slag rundbold til familiefesten og meget meget mere.
 

Nu kan du gå og cykle hele vejen langs fjorden!

I forsommeren 2018 bliver den sidste del af en stiforbindelse lavet færdig, så du kan gå en tur hele vejen fra Limfjordsbroen i vest, ad Syrestien, Nordre Havnegade, havnefronten og videre ad en grussti mod øst til krydsningen over tunellen. Stien vil også være egnet for fx mountainbikes.
 
Langs stien og i området i øvrigt sætter vi desuden plancher op, som formidler områdets fortid og fremtid, ude på stedet. Her kan du eksempelvis læse om, hvordan den tidligere privatbane til Sæby i fremtiden bliver til en vigtig grøn stiforbindelse.
 

Syrens Bådelaug

Syrens Bådelaug har en historik der går tilbage til før 2. verdenskrig, hvor nogle af svovlsyrefabrikkens medarbejdere fik lov til at anbringe deres både ved det såkaldte ”Syrens Hul”. Senere blev der etableret bådebroer og klubhus, og stedet danner i dag rammen om et hyggeligt fritidsliv for lokale småbådsejere.
Også i en fremtidig bydel kan Syrens Bådelaug blive en vigtig del af livet ved fjorden. Bådelauget vil sandsynligvis skulle flyttes til en nye faciliteter og ny placering. Men håbet er, at de lokale ildsjæle i klubben og den særlige stemning flytter med.


Har DU en god ide?

...så hører vi meget gerne fra dig. Vi vil gerne i kontakt med alle, der vil være med til at gøre Stigsborg Havnefront til en levende, attraktiv og mangfoldig bydel.

Har du ideer til midlertidige aktiviteter, som rækker ud over familiens søndagspicnic, så kontakt:
 
Bylivskoordinator Camilla Juul Sørensen
Mobil: +45 2829 4159
Email: Camilla.s@enggaard.dk
 

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev