28/01/21

Virtuel grundbesigtigelse og spørgemøde for prækvalificerede teams

Corona-pandemien får os til at finde nye arbejdsmetoder. I sidste uge var der virtuel grundbesigtigelse og spørgemøde for de 5 tilbudsgivere på det kommende Børne- og Ungeunivers. Dronefilm og flotte billeder gav et godt overblik over Stigsborg-området. Det var en noget anderledes måde at holde besigtigelse på.

Direktør for Skoleforvaltningen Jakob Ryttersgaard tog deltagerne på en tur op i helikopteren, hvor de overordnede rammer og visioner om Børne- og Ungeuniverset blev formidlet. Der blev vist flotte billeder og videoer om Børne- og Ungeuniverset.

Alex Tolstrup for By- og Landsskabsforvaltningen kom ind på de store linjer omkring historien for området, den fysiske planlægning, lokalplanens rammer for området, anlæggelse af Stigsparken, kystfremrykningen, skolepladsen og meget mere.

De andre oplæg havde mere fokus på selve Børne- og Ungeuniverset vision om bæredygtighed samt organisering og indretning som skole, daginstitution og bydelshus med fx fællestorv, storkøkken, musik- og idrætsfaciliteter.  I forhold til daginstitution og skole tænkes der i organisering i afdelinger med tilknyttede læringscentre/læringsmiljøer og læringszoner.

Organiseringen skal invitere til samarbejde på tværs i trygge og overskuelige rammer og sammenhæng mellem fagene med mulighed for eksperimenterende og problemløsende læring. Der skal være sammenhæng mellem inde og udemiljøerne. Udeområderne er helt særlige for Børne- og Ungeuniverset, da den kommende bygning kommer til at ligge med en fantastisk beliggenhed ved Limfjorden og Stigsparken. Her kommer fokus på leg og bevægelse og udnyttelse af områdets
faciliteter.

Se dronevideo over området.tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev