01/10/20

Lokalplanen for byggefelt B16 er godkendt

Aalborg Byråd  har den 28. september 2020 godkendt lokalplanen for byggefelt B16 - Lokalplan 1-2-124 Tillæg til Lokalplan 1-2-118, Stigsborg Parkvej, Nørresundby Midtby

Skråfoto fra 2018 med omtrentlig placering af byggefelt B16.
Skråfoto fra 2018 med omtrentlig placering af byggefelt B16 (markeret med rødt).
 

Lokalplanen fungerer i praksis som et tillæg til den store rammelokalplan for Etape 1. Lokalplanen giver mulighed for en karrébebyggelse på et enkelt byggefelt (B16).  

Erik Sørensen Byg, som har købt byggefelt B16, kan derfor nu for alvor gå i gang med at projektere byggeriet.

Bebyggelsen kommer primært til at bestå af lejligheder, ca. 125 stk., der spænder fra 1 og 2-værelses studios i stueetagen, over 2 til 4-værelses lejligheder fra 1. til 4. sal, til lidt større penthouse-lejligheder på 5. salen med private tagterrasser.
Visualisering af bebyggelsen set fra nord-vest fra StigsparkenVisualisering af bebyggelsen set fra nord-vest fra Stigsparken. Murstensfarve, altaner og vinduer er ikke endelige og kan derfor komme til at afvige fra visualiseringen.

Lejlighederne får adgang til et centralt gårdrum og fælles tagterrasser for alle beboerne, hvoraf den ene tagterrasse bliver udstyret med orangeri.

I det syd-østlige hjørne, ved den kommende Henning Jensens Plads, opføres kontorer i stueetagen. På sigt, når bydelen er lidt længere fremme i sin udvikling, er det tanken, at lejemålet kan omdannes til publikumsorienterede formål fx cafe med udeservering på Henning Jensens Plads.

Det forventes, at de kommende beboere kan flytte ind i 1. kvartal 2023.

tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev