28/09/20

Nu bygger vi nyt signalreguleret kryds ind til Stigsborg Havnefront

Krydset etableres ved siden af Engvej. Det betyder, at trafikken i det meste af anlægsperioden ikke berøres. Når Engvej til sidst kobles på det nye kryds, vil der i kortere periode være begrænsede muligheder for biltrafikken. 

Efter etablering af krydset lukkes Stigsborgvej for biltrafik ud mod Engvej. Stigsborgvej får i stedet adgang mod øst. Fremadrettet ledes tung trafik igennem det nye kryds og dermed udenom boligerne på Stigsborgvej. 

Krydset er fremtidssikret, så det kan håndtere trafikken fra et fuldt udbygget kvarter på Stigsborg Havnefront samt en eventuel fremtidig Plusbus2. 

Tryghed og sikkerhed for cyklister i krydset

​Krydset bliver indrettet efter et hollandsk designprincip, som giver en øget tryghed og sikkerhed til cyklisterne i krydset, der bliver nemlig etableret en række heller mellem cyklerne og bilerne i krydset. 


Krydstypen er almindelig i Holland og i Danmark har Viborg Kommune succes med at etablere krydstypen i flere signalanlæg. 

Cyklisterne kan komme længere frem end i et traditionelt kryds, før de skal holde for rødt. På den måde bliver cyklisterne mere synlige for de højresvingene bilister. Cyklisterne krydser derefter ved siden af fodgængerfelterne, hvilket giver en kortere distance. Samtidigt giver fodgængerfeltet en nem linje at følge, hvilket gør det nemmere for bl.a. børn på cykel. 

Tidsplan

Projektet starter i uge 40 og forventes afsluttet med udgangen af i år.

I 2021 plantes der træer m.v. på det gamle vejareal og på de øvrige arealer, der bliver berørt af anlægsarbejdet. 

Mere information

Har du lyst til at se mere om krydstypen, findes der en lille animationsfilm på Facebook om 'det beskyttede kryds'tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev