04/09/20

Stigsparken ændrer karakter

I den kommende tid vil arealet, hvor Stigsparken skal etableres, ændre karakter. Entreprenørmaskiner indfinder sig i området og forberedelserne til etableringen af en ny park går igang. I den forbindelse vil størstedelen af den eksisterende beplantning, der igennem årene har indfundet sig på det forurenede areal, blive ryddet for at klargøre til jordarbejdet. 

Aalborg Kommune har afholdt licitation på entreprisen for etablering af en såkaldt basis-overdækningen af terrænet i Stigsparken. Basis-overdækningen er den 1. fase af jordarbejdet, hvor vi laver terrænregulering i området.

Anlægsarbejdet omfatter udlægning af omtrent 100.000 m3 råjord over parkarealet. Jorden er overskudsjord fra byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) og ligger opmagasineret i et jorddepot i den nordlige del af parken. Herfra skal det spredes ud over parkarealet.

Udlægning af jorden sker som en del af de samlede tiltag for at skærme af for  forureningen i parkområdet. Derved sikrer vi, at området i fremtiden kan anvendes som by- og naturpark.

Som et led jordarbejdet på arealet bliver der etableret et ’grid’ / et system af lodrette stålrør.  Stålrørene bruges til at måle, hvordan landskabet ”arbejder” efter tilførsel af jord. På den måde kan vi vurdere stabiliteten af undergrunden inden det endelige parklandskab med beplantning, stier, natur- og aktivitetsrum osv. bygges op.

Stien gennem området spærres

I forbindelse med rydning af beplantning og etablering af basis-overdækningen vil stien igennem området været spæret i perioden 7. september til 4. november 2020. Vi lukker stien op igen, når 1. fase af jordarbejdet er udført.

tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev