01/07/20

Nu kan omfattende kystfremrykning påbegyndes

Til efteråret påbegyndes en omfattende kystfremrykning ved Stigsborgområdet. Projektet har været undervejs i en årrække og skal blandt andet resultere i en bæredygtig sikring af miljøet i Limfjorden.
 
En omfattende kystfremrykning ved den centrale del af Stigsborgområdet i Nørresundby er nu snart klar til at blive iværksat. Projektet er baseret på en ansøgning fra Aalborg Kommune til Kystdirektoratet i 2016, og i de mellemliggende år har en række offentlige instanser og eksperter deltaget i udarbejdelsen af det endelige projekt.
 
Stigsborg er et tidligere industriområde, der er forureningsklassificeret, og kystfremrykningen skal bidrage til at inddæmme forureningen:
 
- Det er særdeles glædeligt, at vi nu efter flere års forberedelse kan komme i gang med kystfremrykningen. Både Kystdirektoratet, COWI, Aalborg Kommune m.fl. har medvirket til at finde den mest bæredygtige løsning, der lever op til de høje målsætninger, vi har sat for området, siger direktør i byudviklingsselskabet Stigsborg P/S Anton Hessellund og fortsætter:
 
- Konkret laver vi en ny stensætning ca. 75 meter ude i fjorden og fylder op med rent sand på eksisterende strand og lavvandsområde. Kystfremrykningen følges op af en indkapsling af det kisaskedepot, som vi ved findes under området, med en såkaldt spuns, og denne kombinerede løsning vil sikre, at vandet ud for Stigsborg får badevandskvalitet.
 
Det er byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, der står for kystfremrykningen, som starter ved kajkantens afslutning ved By- og Landskabsforvaltningen og strækker sig et langt stykke i retning af Limfjordstunnellen længere mod øst.
 
I Kystdirektoratets vurdering hedder det blandt andet:
”Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at opfyldet med stenkastning giver et visuelt forbedret indtryk af kyststrækningen, og skaber en harmonisk overgang fra begyndelsen i vest, hvor den lodrette kajkant fra vestsiden slutter.” og videre ”Efter fabrikkens fjernelse for mange år siden, er det tydeligt, at kystlinjen er svært medtaget af alskens sten- og byggeaffald, og en visuel opretning af området vurderes derfor tiltrængt.”
 
Den generelle påfyldning med ren jord i hele Stigsparken, kystfremrykningen og spunsningen sikrer ifølge Kystdirektoratet, at risikoen for forurening mindskes med 95 procent:
 
- Kystfremrykningen er en væsentlig forudsætning for, at Stigsborg Havnefront kan blive en succes. Det skal på alle måder være sikkert og trygt at bo og færdes i området og eksempelvis at bade fra det strandområde, som også på sigt skal etableres. Det er på den måde glædeligt, at et af Aalborgs gamle industriområder kan omformes til en spændende og fantastisk ny bydel for Aalborg. En bydel, der måske endda forbindes med Aalborg via en ny cykel- og gangbro, slutter Anton Hessellund.tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev