22/04/20

Lokalplan for opgradering af Syrestien

Nu har du mulighed for at kommentere på et forslag til lokalplan for Syrestien.

Aalborg Byråd vedtog den 20. april 2020 et lokalplanforslag for Syrestien. Forslaget er i høring i perioden fra den 24. april 2020 til 22. maj 2020. 

Lokalplanen er lavet for at give det planmæssige grundlag for at sikre og udvide Syrestien som en central cykel- og gangforbindelse, der forbinder Nørresundby Midtby med Stigsborg-området. Finansieringen af udvidelsen og opgraderingen af stien bliver et spørgsmål for politikerne i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.  

Lokalplanen sikrer, at området mellem Havnegade og Nordre Havnegade fastholdes som en grøn kile med beplantning. Området er over tid vokset til i flere forskellige slags træer og buske, og fremstår i dag som en bevaringsværdig grøn kile i landskabet.


Syrestien
Den overordnede grønne cykel- og gangforbindelse i udviklingsplanerne for Stigsborg Havnefront er Syresti-forbindelsen, som på dele af strækningen følger det gamle jernbanespor. Stien forbinder Nørresundby Midtby og brolandingen ved Limfjordsbroen med Stigsparken og den nye strand, der afslutter Strandkvarteret mod fjorden. 

Herfra fortsætter stien over motorvejen og videre østpå. Stiforbindelsen bliver desuden en vigtig sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers på Stigsborg, der kommer til at rumme skole, børnehave og daginstitution. 

Syresti-forbindelsen er tænkt som en grøn og frodig forbindelse, som bevæger sig dynamisk gennem de tre bykvarterer og etaper af Stigsborg Havnefront. På den måde kommer forbindelsen til at fungere som en "grøn rygrad" i Stigsborg-området.
Principper for Syresti-forbindelsen og promenadeforløb igennem hele Stigsborg Havnefront. Den røde streg markerer Etape 1. Den aktuelle lokalplan omfatter Syresti-forbindelsen vest for Etape 1.

Illustrationen viser principper for Syresti-forbindelsen og promenadeforløb igennem hele Stigsborg Havnefront. Den røde streg markerer Etape 1. Den aktuelle lokalplan omfatter Syresti-forbindelsen vest for Etape 1.

Send dine kommentarer 

Du kan sende dine kommentarer til lokalplansforslaget fra den 24. april 2020 til 22. maj 2020. 

Lokalplanen kan ses her.

 

tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev