02/04/20

Nu er spaden for alvor kommet i jorden på Stigsborg

Byggeriet på Stigsborg i Nørresundby er nu for alvor kommet i gang. Ikke mindre end tre forskellige byggeprojekter er sat i gang simultant: 69 senior- og familieboliger, 280 lejeboliger og 150 ejerboliger.
 
Jordbunker, høje kraner og gravearbejde præger i øjeblikket Stigsborg-området i Nørresundby, hvor spaden nu for alvor er kommet i jorden. Der er netop taget hul på tre store byggeprojekter, som i de kommende år skal munde ud i en række attraktive leje- og ejerboliger.
 
- På trods af den usædvanlige situation, vi i øjeblikket står i i Danmark, er det meget positivt, at vi nu for alvor er kommet i gang med byggeriet på Stigsborg. Arbejdet sker naturligvis i respekt for Dansk Byggeris anvisninger og vejledninger med fokus på forebyggende foranstaltninger for at beskytte alle involverede parter bedst muligt, lyder det fra Anton Hessellund, direktør i byudviklingsselskabet Stigsborg P/S, der er ejet af Aalborg Kommune, PFA Ejendomme A/S og A. Enggaard A/S.
 
Bag de igangværende projekter står HP Byg, der opfører 69 almene senior- og familieboliger for Nørresundby Boligselskab på byggefelt C7, mens A. Enggaard bygger 280 lejeboliger for Lærernes Pension på byggefelt C3 og C4 samt 150 ejerboliger for PFA Pension på byggefelt B6 og B8.
 
Mens COVID-19-situationen lægger en dæmper på store dele af samfundet, er det modsatte tilfældet på Stigsborg. Her har krisen nemlig muliggjort en opprioritering af ressourcer i form af maskiner og mandskab. Derudover har den milde vinter også været med til at fremskynde byggestart:
 
- Vi er rigtig godt med i forhold til vores tidsplan, og vi ser frem til at følge udviklingen på Stigsborg, som i løbet af de næste uger og måneder kommer til at tage fart. Vi har allerede oplevet en overvældende interesse i området, både i forhold til investorer samt potentielle ejere og lejere, som kan se sig selv bo i området, siger Anton Hessellund.  
 
Oversigt over bygge- og anlægsarbejdet de kommende måneder

Byggeprojekterne på byggefelterne C7, B6 og B8 samt C3 og C4 gennemgår i de kommende måneder et omfattende bygge- og anlægsarbejde. For at mindske støjgener fra de tre projekter er der etableret støjvolde mod bebyggelserne på Stigsborgvej og Stigsborg Brygge. Herunder fremgår en oversigt af  bygge- og anlægsarbejdet for de tre byggeprojekter:
 
Byggefelt C7
Uge 20: Opstart montage betonelementer 2 bygninger mod nord (kranarbejde med tung trafik)
Uge 30: Opstart montage betonelementer 3 bygninger mod syd (kranarbejde med tung trafik)
 
Byggefelt C3 og C4
Uge 24-38: Ramning af pæle (støj og vibrationer må forventes)
Uge 12-44: Periodevis gravearbejde og bortkørsel af jord (ikke støjende arbejde - dog med tung trafik)
 
Byggefelt B6
Uge 14-15: Opstart af jord og gravearbejde (ikke støjende arbejde – dog med tung trafik)
Uge 16-28: Pæleramning af produktionspæle på B6 (støj og vibrationer må forventes)
 
Udover de tre igangværende bygge- og anlægsprojekter arbejdes der i øjeblikket på etablering af en midlertidig parkeringsplads til By- og Landskabsforvaltningen på Stigsborg Brygge, hvis nuværende parkeringsplads for tiden benyttes til dele af byggearbejdet.
 
Opførelsen af byggefelterne C7, B6 og B8 forventes at løbe frem til 2021, mens boligerne på byggefelterne C3 og C4 forventes at være klar til indflytning i 2022.
 tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev