12/02/20

Lokalplan og kommuneplantillæg godkendt i Aalborg Byråd

Aalborg Byråd godkendte mandag 10. februar 2020 lokalplan og kommuneplantillæg for udviklingen af Stigsborg Havnefronts 1. etape. Dermed har byudviklingsprojektet nået en vigtig milepæl, og byudviklingen af det ca. 32,5 ha store område kan for alvor gå i gang. 

Lokalplanen fastsætter de overordnede rammer for byomdannelsen fra fabriksområde til cirka 210.000 etagemeter ny by, herunder et nyt Børne- og Ungeunivers (integreret skole, børnehave og vuggestue). I runde tal er der plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mv. Lokalplanen giver kun byggeret til de første 4 byggefelter, svarende til ca. 430 boliger. Lokalplanen forudsætter, at der vedtages opfølgende lokalplantillæg, før der kan bygges på de øvrige byggefelter. 

Det bliver i øvrigt tegnestuen C.F. Møller Architechts og Niras, som byudviklingsselskabet Stigsborg P/S har hyret til at designe de nye byrum og ’alt det imellem bygningerne’ – gaderum, stier, promenader, opholdsarealer osv. C.F. Møllers arbejde bygger videre på lokalplanen og det kvalitetsprogram, der tidligere er lavet for området. 

Kaster man et blik på området i dag er der tydelige tegn på, at klargøringen og byggemodningen er i fuld gang.
tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev