30/01/20

Nyt om bygge og anlægsarbejder på Stigsborg Havnefront

Som  de nærmeste naboer garanteret har bemærket, så er der forskellige aktiviteter i gang på Stigsborg-grunden øst for Stigsborg Brygge 5. Læs med nedenfor og bliv klogere på, hvad der sker her-og-nu, og læs om byggeaktiviteter, der ligger i pipelinen i den nære fremtid.
 

Få overblik over byggefelterne

Første etape af Stigsborg Havnefront er inddelt i en række byggefelter, hvor der - efter nødvendig myndighedsgodkendelse i form af lokalplan og byggetilladelse - kan opføres boliger, butikker, service, kontorerhverv mm. Byggefelterne er afgrænset som sokkelgrunde inklusive kantzoner (forareal/forhaver), som fremgår af kortet nedenfor. 

 
Se kortet i stor format
 

Forberedende arbejder før byggerierne går igang

Forberedelserne til de første byggerier på byggefelterne nærmest den kommunale administrationsbygning på Stigsborg Brygge 5 er gået i gang. 
 
Lokalplanen for 1. etape af Stigsborg Havnefront forventes endeligt vedtaget i byrådet den 10. februar. Lokalplanen giver byggeret på byggefelterne B6 og B8 samt C3 og C4 – så det bliver på disse felter (samt på byggefelt C7, som der allerede er en godkendt lokalplan for) at de første byggerier går i gang.
 
Først når lokalplanen og diverse tilladelser er givet, kan byggerierne gå i gang, men inden da iværksættes en række forberedende arbejder. Den foreløbige tidsplan er:
  • Uge 6: Opsætning af byggepladshegn mod Stigsborg Brygge 5 (og lukning af stien langs fjorden) 
  • Medio uge 7: Jordarbejder på byggefelt B6 og B8 (bortkørsel af jord og afrømning jf. §8 og jordhåndteringsplan) 
  • Fra uge 8: Etablering af byggeplads, opsætning af kontorpavillion osv. 
  • Primo uge 10: Pæleramning på byggefelt B6.
I den nordlige ende af etape 1 tages der fat på forureningsoprensning af byggefelterne C3 og C4. Dette arbejde forventes at vare et par uger. Herefter etableres der en underlagsopbygning for byggeplads/skurby på byggefeltet C5. Sideløbende iværksættes supplerende funderingsundersøgelser. 
 

Første spadestik til Nørresundby Boligselskab

Nørresundby Boligselskab er de første, der går i gang med at bygge. Lokalplanen for byggefeltet C7 er allerede godkendt, så når byggetilladelsen er givet, kan byggeriet gå i gang. Boligselskabet har netop taget 1. spadestik tirsdag 28. januar 2020.  

Nørresundby Boligselskab tager første spadestik på Stigsborg Havnefront
 

Status på etablering af de midlertidige p-pladser

Der etableres midlertidige grusparkeringsplads vest for Stigsborg Brygge 5. Arbejdet har været udskudt flere gange på grund af det regnfulde vejr. Imidlertid er det - i skrivende stund - planen, at etableringen af pladsen genoptages en af de nærmeste dage. Det forudsætter selvfølgelig, at vejret er nogenlunde stabilt, og at jorden er tør nok til, at maskinerne kan køre på området. 
 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet, så kontakt Sekretariatschef i byudviklingsprojektet Annette Rosenbæk på annette.r@stigsborghavnefront.dk.
 
Læs også 'Lokalt ejendomsselskab investerer i stort boligprojekt på Stigsborg'
 
tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev