24/10/19

Studiebesøg

​Hvordan skal fremtidens dagtilbud og skole se ud i Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront?

Skole og dagtilbud var afsted på studietur for at hente inspiration fra daginstitutioner og skoler i Aarhus Kommune. Alle besøgene gik til daginstitutioner og skoler, som har arbejdet med nybyggeri eller omfattende renoveringer og dermed også har arbejdet med at gentænke organisering og pædagogisk tilgang. Deltagerne var lærere, pædagoger, ledere og repræsentanter fra foreninger og Skoleforvaltningen, som er en del af visionsprocessen i arbejdet med Børne- og Ungeuniverset i Stigsborg bydelen.
 
Repræsentanterne fra skoledelen besøgte Søndervangskolen og Frederiksbjerg skolen samt kulturhuset DOKK 1.
 
De tre besøg bidrog med god inspiration og repræsenterede forskellige pædagogiske tilgange og læringsmiljøer.
 
Søndervangskolen
Søndervangskolen er renoveret i 2008. Rum og indretning understøtter undervisnings- og arbejdsformer baseret på zoner til formidling, fordybelse og projektsamarbejde.
 
For de yngste årgange er tre stamlokaler slået sammen til to stamlokaler, hvilket giver mere fokus på fx bevægelse, leg, fordybelse og projektarbejde. 
 
Mellemtrinnet har ikke stamklasser, men i stedet er hvert lokale specifikt ’kodet’ til et fag gennem indretning, artefakter og andre visuelle udtryk. Det samme gælder for udskolingen.
 
Brede og mørke gangarealer er blevet omdannet til lyse og venlige områder, der også indgår i læringsmiljøet – fx med en bevægelsessti, som går gennem hele indskolingen. Skolen har ligeledes kantineordning, hvor elever fra 5.-7. klasse indgår i den daglige madproduktion og dermed som en væsentlig del af undervisningen i hjemkundskab.
 
Frederiksbjerg Skolen
Frederiksbjerg Skolen er en nybygget skole, som har 4 år på bagen. Læringsmiljøerne er også her bygget op omkring tre læringszoner; Formidling, fordybelse og projektsamarbejde. Indskolingen har rullende skolestart. I 3. klasse introduceres "kodede læringsmiljøer" i alle fag. I udskolingen er der forskellige linjer for eleverne at vælge imellem: Science, kommunikation, idræt og performance. Skolen kobler bevægelse og læring med aktive tage til blandt andet boldspil, klatretrapper, bevægelseszoner rundt omkring på skolen.
 
På begge skoler er der er aktivt foreningsliv og kulturliv efter skoledagen er slut.
 
Deltagerne i studieturen fik gode input og inspiration med hjem, som kan bruges til at berige det videre arbejde med visionsprocessen frem mod et visions- og idéoplæg samt et byggeprogram for Børne- og Ungeuniverset.

Vi glæder os til at komme hjem og bruge den indsamlede inspiration i det videre arbejde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frederiksbjerg Skolen

Projektet er Danmarks første nybyggede skole, hvor den nye skolelov er tænkt ind fra begyndelsen, og hvor hver eneste krog af skolen byder på motorisk udviklende idrætstilbud. 

Den nye skolelov betyder nemlig, at alle elever er berettiget til 45 minutters daglig bevægelse og motion i skoletiden, og derfor er 40 bevægelsesstationer tegnet ind i skolens arkitektur.

Frederiksbjerg Skole blev i 2016 kåret som vinder af Årets skolebyggeri foran fire andre skoler. 

Skolen har plads til cirka 900 elever.

 
 tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev