08/10/19

Visionsfasen for Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront er i gang

Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront er inde i en meget spændende visionsfase. Frem til december afholdes temamøder om, hvad Universet skal indeholde, og hvordan vi skal gribe en helt ny institution og skole an.
 

De overordnede rammer handler blandt andet om, at Børne- og Ungeuniverset skal udnytte den unikke placering og være et fyrtårn for andre byggerier. Børne- og Ungeuniverset skal fungere i samspil med Stigsborg bydelen og Nørresundby. Børne- og Ungeuniverset skal skabes sammen med andre interessenter – blandt andet kulturaktører, foreninger, erhverv, DGI, Universitetet og University College Nordjylland.
 
På det mere nære plan handler det blandt andet om at indkredse, hvad man gerne vil tage med over i et Børne- og Ungeunivers fra praksis i dag. Det kan fx være morgenmadscafe, glidende overgange, udnytte kompetencer på tværs, invitere samarbejdspartnere ind i Børne- og Ungeuniverset, udnytte at der fx er 5. klasser, der kan læse for de små børn, læringsagenter, forældreinddragelse, netværk og aktiviteter, tydelige læringsmiljøer, børnefællesskaber, ja man kunne blive ved.

I forbindelse med Børne- og Ungeuniverset er der bevilget midler fra EU’s fond for regional udvikling, til at arbejde med udvikling af bæredygtigt offentligt byggeri. På den måde er der lagt op til, at Universet bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi, med lavt energiforbrug og CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen.

Midlerne skal også fremme bæredygtig adfærd inde i bygningen. Derfor kommer man også til at indarbejde nye, intuitive IT-løsninger og teknologier i bygningen.
 
Til december offentliggøres visions- og ideoplægget omkring Børne- og Ungeuniverset.

Fakta:
  • Børne- og Ungeuniverset kommer til at rumme 1000 skoleelever, 100 børnehavebørn og 60 vuggestuebørn
  • Byggefeltets grundareal: 6.200 m² (+ udearealer i park)
  • Byggeret etageareal: 15.600 m² (fordelt på 14.400 m² til skole og 1.200 m² til institution.)
  • Børne- og ungeuniversets udearealer kommer til at ligge i Stigsparken
  • Den nuværende Skansevejens Skole i Nørresundby flytter ind i det nye univers fra 2024.
 
 
 tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev