24/09/19

Nu er planerne for 1. Etape af Stigsborg Havnefront i høring

Aalborg Byråd har mandag 23. september 2019 godkendt kommuneplantillæg og lokalplan for 1. etape af Stigsborg Havnefront. Planerne omfatter et ca. 32,5 ha stort område, hvoraf størstedelen tidligere har været gødningsfabrikken Kemiras område.

Lokalplanen sætter de overordnede rammer for ca. 210.000 etagemeter ny by – herunder et nyt børne- og ungeunivers med integreret skole, børnehave og vuggestue. I runde tal giver det plads til 2.000 nye boliger, svarende til 3.900 beboere. Hertil kommer erhverv, butikker, plejehjem, park, byrum mm. 

Lokalplanen giver kun egentlig byggeret til de første 4 byggefelter, svarende til ca. 430 boliger. 
 

Blandt hovedprincipperne i lokalplanen er blandt andet:

  • Etablering af en ny ca. 15 ha stor bypark på den mest forurenede del af det tidligere fabriksområde 
  • En fremrykning af kystlinjen op til 100 m ud i Limfjorden, primært for at sikre fjorden mod forurening og bl.a. sikre badekvalitet.
  • Placering af et børne- og ungeunivers centralt ved fjord og park.
  • Bebyggelsen har det klassiske brokvarter med karréer som inspirationskilde, men med et ”twist” af variation og mangfoldighed. 
  • Oplevelsen af en grøn by med principper for beplantning og træer i byrum, på veje og gader, på promenader samt grønne facader og grønne gårdrum. 
  • En bydel med fokus på bæredygtig mobilitet, dvs. en høj grad af cykel, gang og kollektiv trafik. 
  • Fokus på samlet parkeringsstrategi med 2-3 store fælles p-huse som rygrad.
  • Håndtering af regnvand som LAR (lokal afledning af regnvand).
Borgermøde 29. oktober 2019
Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 29. oktober, kl. 19 hvor vi holder borgermøde og præsenterer planerne for Etape 1. Mødet holdes hos By- og Landskabsforvaltningen på Stigsborg Brygge 5 i Nørresundby. Mere om det senere, når vi nærmer os.  

Du kan se og kommenter på planerne på Aalborg Kommunes hjemmeside:

Lokalplan 1-2-118 
Kommuneplantillæg 1.049 

Andre nyheder fra Stigsborg Havnefront

Læs også: Forundersøgelse af ny bro over Limfjordentilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev