24/05/19

Stigsborg Rundt

Stisystemet på Stigsborg bliver stadig mere udbygget. Senest har Stigsborg P/S etableret en trampesti langs Engvejen. Den nye sti forbinder den allerede etablerede sti "Caminostien" og sikrer et tilgængeligt stiforløb på hele Stigsborg. Stien forbindes desuden med "Syrestien" og skaber på den måde også forbindelse til resten af Nørresundby og Limfjorden.

Stigsborg P/S har desuden fjernet et hegn, der spærrede stien i den nordøstlige retning og fjernet diverse buske og grene for at skabe den sammenhængende stiforbindelse på Stigsborg. Senere i 2019 bliver hele stistrækningen langs Engvejen permanent etableret.

Målsætningen for projektet ”Stigsborg Rundt” er, at det uanset byggeaktivitet altid så vidt muligt skal være et tilgængeligt stiforløb rundt i området. 

Stiforbindelsen (den lyserøde streg på kortet) er tre kilometer lang. Stigsborg P/S håber, at Stigsborg Rundt kan indbyde til løb og gang i området og derved være med til at åbne området endnu mere op. 
 tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev