10/04/19

Karréby med et "twist" - tag et smugkig på kvaliteterne!

Bestyrelsen i Stigsborg P/S har nu godkendt kvalitetsprogrammer for Stigsborg Etape 1. Programmerne beskriver byudviklingsselskabets ambitioner for bydelens karakter og angiver konkrete guidelines for byggeri, anlæg af veje mm.

Vores inspiration er kvaliteterne i den historiske by, det vil sige teglstensbyggeri, detaljeret arkitektur og menneskevenlige byrum – tilsat et ”twist” af mangfoldighed og et stærkt grønt og blåt aftryk fra fjorden og parken. Se kvalitetsprogrammerne her:


Kvalitetsprogram for byggeri
Kvalitetsprogram for gader og byrum

Kvalitetsprogrammerne er en del af grundlaget for Aalborg Kommunes lokalplanlægning. Kommunen har et forslag til en rammelokalplan på vej, som skal fastlægge de overordnede rammer for byudviklingen, fx vej- og stistrukturen. Rammelokalplanen vil desuden indeholde byggeretsgivende lokalplanbestemmelser for de delområder, hvor der er konkrete byggeplaner. Vi regner med at lokalplanen er klar til offentlig høring i første halvår af 2019.
 
Når Aalborg Byråd har godkendt planerne endeligt senere på året, går vi gang med at bygge, lave veje, stier osv. Det er intensionen at de første boliger skal være klar til indflytning i 2021.

tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev