17/10/18

Første boligprojekt på Stigsborg Havnefront indebærer 400 nye boliger ned til Limfjorden

Aftalen om det første boligprojekt på Aalborgs nye store centrumnære byområde Stigsborg Havnefront er nu faldet på plads. PFA Ejendomme har sammen med A. Enggaard købt fire byggefelter og vil bygge fire boligkarréer ned til fjorden på samlet set 35.000 kvadratmeter og op til 400 boliger. 

Udviklingen af det 54 hektar store, nye byområde i Aalborg er i fuld gang. Stigsborg Havnefront er et af Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter med planer om boliger til 7.500 indbyggere, etablering af offentlige institutioner - blandt andet en ny folkeskole, plejehjem og daginstitutioner, anlægning af Aalborgs største bypark samt en række erhverv såsom kontorerhverv, cafeer, butikker mv.
 
Danmarks største pensionsselskab PFA har nu sammen med A. Enggaard A/S, der begge også er en del af byudviklingsselskabet, købt fire byggefelter i området. Her skal der bygges fire boligkarréer på tilsammen 35.000 kvadratmeter og op til 400 lejligheder:
 
- Vi har igangsat en del aktiviteter i Aalborg de seneste år. Byen er inde i en meget positiv udvikling, og konkret gik vi jo for knap et år siden direkte ind og blev medejer af Stigsborg P/S. Nu foretager vi så den første store investering i området, forklarer ejendomsdirektør i PFA Michael Bruhn og fortsætter: - Vi ser Stigsborg Havnefront som noget helt enestående på grund af arealets størrelse og beliggenhed. Det bliver en by i byen med egen folkeskole, detailhandel mv. og også en by med stor diversitet i befolkningssammensætningen. Det har vi gode erfaringer med også fra andre steder i landet.
 
De nye boligejendomme bliver på 4-6 etager og rummer et godt miks mellem eje- og lejeboliger. Konkret skal der bygges fire boligkarréer, der adskilles af lokalveje, og med hver deres fællesskaber omkring indre gårdrum. Ejendommene bliver nabo til Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning mod vest, og mod nord skal Aalborgs nye folkeskole bygges. Grunden grænser også op til Limfjorden og en stor del af de kommende beboere vil således få en flot fjordudsigt mod syd:
 
- Ejendommene får en særdeles attraktiv beliggenhed midt i området og ned til fjorden. Her vil vi skabe et byggeri i særklasse med bl.a. bæredygtige løsninger og medborgerskab. Samtidig ser vi byggeriet som en god investering, som skal skabe stabile langsigtede afkast til vores pensionskunder, fortsætter Michael Bruhn.
 
Hos Stigsborg P/S er bestyrelsesformand Flemming Borreskov også meget tilfreds med aftalen:
 
- Det er klart, at det er en stor milepæl for området, at de første grundkøb er faldet på plads. Nu vil der inden længe komme byggeaktivet og kraner i området, og det bliver den første store og synlige markering af det meget omfattende byggeri, der kommer til at fylde i området i de næste måske 20-30 år. Det er for mig at se den foreløbige kulmination på mange års forberedelser, siger han.
 
Byggeriet bliver en del af Parkkvarteret, som er første etape i etableringen af bydelen. Parkkvarteret omfatter ca. 200.000 etagemeter byggeretter til bolig, erhverv, parkeringshuse, offentlige funktioner mv. Aalborg Kommune arbejder i øjeblikket på højtryk med færdiggørelse af lokalplanen for Parkkvarteret, og det forventes, at PFA Ejendomme og A. Enggaard kan sætte spaden i jorden allerede i 1. halvår 2019. Herefter vil der typisk gå 1½-2 år, inden de første beboere kan flytte ind i ejendommene.
 
Udover det nævnte grundkøb af PFA Ejendomme og A. Enggaard kan der ifølge Flemming Borreskov også være andre nyheder på vej:
 
- Vi er i øjeblikket i dialog med en række investorer, og flere af byggefelterne er allerede reserveret til boligforeninger, pensionsselskaber og offentlige formål, forklarer han.  
 
Det vækker glæde ikke mindst hos borgmester Thomas Kastrup-Larsen, der følger udviklingen nøje. For ham virker det konkrete grundsalg og den positive investorinteresse som en blåstempling af både byen og området:
 
- Det er først nu, hvor grundsalget er blevet igangsat, at vi for alvor får vished for projektets værdi. Derfor glæder det mig meget, at vi allerede nu har solgt den første grund, og at en række investorer har vist interesse, siger han og fortsætte: - Denne positive udvikling støtter kommunen op om ved at etablere offentlige institutioner i takt med, at byområdet udbygges.
 
Byudviklingsselskabet igangsætter etablering af infrastruktur i området i 2019. Her skal blandt andet anlægges en bygade, som skal forbinde området med den eksisterende Engvej i nord.

Stigsborg-området set fra øst ind mod Aalborg Centrum. Den gule cirkel markerer de byggefelter, som PFA og A. Enggaard nu har købt til opførsel af 400 boliger.



Fakta om Stigsborg P/S
Stigsborg P/S er etableret i 2018 med Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard som parter efter en omfattende kommunal udbudsproces.
 
Stigsborg har i første omgang til formål at udvikle etape 1 af Stigsborg Havnefront som er et område mellem Stigsborg Brygge, fjordkysten og Engvej/Stigsborgvej.1. etape har et samlet areal på ca. 33 hektar inkl. Aalborgs største bypark, Stigsparken. Byudviklingsselskabet har desuden forkøbsret til etape 2 og 3.
 
Stigsborg Havnefront er geografisk afgrænset af Limfjordsbroen i vest, Nørresundby i nord, Limfjordstunnellen i øst og Limfjorden i syd. Området har tidligere huset en række industrivirksomheder og skal nu omdannes til en moderne og mangfoldig bydel.
 
Udviklingen af Stigsborg Havnefront forventes at vare 25-30 år og resultere i 4.000 boliger på samlet set 400.000 etagemeter til 7.500 indbyggere. Boligerne vil primært være leje- og ejerboliger i 4-6 etager samt town houses/rækkehuse i 2-3 etager. Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv (kontorerhverv, cafeer, butikker etc.) vil også få plads i området.

 
 
tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev