25/07/18

Startskud til åbning af Stigsborg-området lyder 8. august

Nu skal det store Stigsborg-område i Aalborg for alvor åbnes op for offentligheden. Startskuddet sker onsdag den 8. august, når Byudviklingsselskabet Stigsborg er vært ved en mangfoldig åbningsevent. 

Det 54 hektar store Stigsborg-område på nordre side af Limfjorden mellem Limfjordsbroen og Limfjordstunnellen er nu klar til at blive åbnet op for offentligheden. Området er blevet inddelt, stier er blevet anlagt, skilte er blevet opsat, testsejlads af færge er blevet igangsat og en række aktører er blevet inddraget i at skabe aktiviteter til glæde for kommunens borgere.
 
Det hele indvies ved en stort anlagt åbningsevent onsdag den 8. august med borgmester Thomas Kastrup-Larsen i spidsen:
 
- Vi er kommet langt med Stigsborg-området de seneste år og er snart klar til at påbegynde realiseringen af etape 1, der blandt andet omfatter etablering af Stigsborg Parken, der bliver Aalborgs største park, en helt ny folkeskole, almennyttige og private boliger mv., pointerer han og fortsætter: - Men der kommer til at gå mange, mange år, inden området er færdigt, og vi ser ingen grund til, at borgerne ikke skal have glæde af det allerede nu. Det er jo et fantastisk område centralt i Aalborg og ned til fjorden.
 
Et væld af aktiviteter fra kl. 12-18
Åbningseventen starter kl. 12 med et væld af aktiviteter. Thomas Kastrup-Larsen tager sammen med elever fra nogle af Nørresundbys skoler, DUS-ordninger og en række motionister teten i et cykel-gadeløb i området. Nørresundby Forenede Boldklubber (NFB) afholder en stor fodboldturnering på den nyanlagte aktivitetsplads ved Limfjordsvej – præcis det samme sted, hvor NB Stadion lå i gamle dage. Lokalhistorisk Forening tager interesserede med på en rundvisning på den nyanlagte Fortællerstien, og førerløse fartøjer foretager testsejlads på Limfjorden. Samme dag indvies også et nyanlagt grillområde, som frit kan anvendes af offentligheden efterfølgende. Her vil der på dagen fra kl. 14.30 være grillpølser fra Slagter Ole og drikkevarer fra Royal Unibrew gratis til alle fremmødte, og i det hele taget er tanken at tiltrække en lang række forskellige grupper på selve dagen:
 
- Det er vigtigt for os, at området allerede nu bliver aktiveret, og vi håber, at så mange som muligt har lyst til at være med den 8. august og efterfølgende. Det er en vigtig del af moderne byudvikling at tænke naboer og andre ind lang tid før de første bygninger og faciliteter står færdigt. Jo flere aktiviteter – jo bedre, og derfor inviterer vi alle til at bruge området, forklarer direktør for Byudviklingsselskabet Stigsborg, Anton Hessellund. 
 
Han siger supplerende, at alle gode ideer også til kommende aktiviteter er meget velkomne. Det kan være koncertaktiviteter, motionsaktiviteter og andet, som kan være medvirkende til, at området kommer i anvendelse.
 
1. etape
Stigsborg-området har i mange år været ejet af Aalborg Kommune og Aalborg Havn i fællesskab, og i 2017 blev der som noget helt usædvanligt i Danmark lavet et udbud med efterfølgende stiftelse af et fælles arealudviklingsselskab. Udbuddet blev vundet af pensionsselskabet PFA og entreprenørkoncernen A. Enggaard, der i dag er ejere af byudviklingsselskabet sammen med Aalborg Kommune.
 
Stigsborg-området kommer til at bestå af tre nye bykvarterer, henholdsvis Parkkvarteret, Havnekvarteret og Strandkvarteret. Første etape, som nu påbegyndes, omfatter Parkkvarteret og en del af Havnekvarteret – nærmere bestemt et område mellem Stigsborg Brygge, fjordkysten og Engvej/Stigsborgvej. 1. etape har et samlet areal på ca. 33 hektar inkl. Stigsparken.
 
1. etape er særdeles omfattende og indebærer igangsætning af flere parallelle spor. By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder med etablering af Aalborgs største park Stigsparken, der bliver på størrelse med Kongens Have i København. Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune arbejder med etablering af en ny folkeskole til 250 millioner kroner, der efter planen skal stå klar i 2023.
 
Byudviklingsselskabet er bindeled mellem alle aktiviteter og igangsætter nu også salg af op mod 200.000 etagemeter byggeretter til bolig, erhverv, parkeringshuse, offentlige funktioner mv.
 
Byudviklingsselskabet regner med at gå i gang med at etablere infrastruktur i området i 2019. En bygade skal forbinde området med den eksisterende Engvej i nord med Limfjorden i syd. Bygaden bliver rygraden i Etape 1 og udformes som en klassisk boulevard med store vejtræer.
 
 
Fakta om Stigsborg Havnefront
Stigsborg Havnefront er geografisk afgrænset af Limfjordsbroen i vest, Nørresundby i nord, Limfjordstunnellen i øst og Limfjorden i syd. Området har tidligere huset en række industrivirksomheder og skal nu omdannes til en moderne og mangfoldig bydel.
 
Udviklingen af Stigsborg Havnefront forventes at vare 25-30 år og resultere i 4.000 boliger på samlet set 400.000 etagemeter til 7.500 indbyggere. Boligerne vil primært være leje- og ejerboliger i 4-6 etager samt town houses/rækkehuse i 2-3 etager. Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv (kontorerhverv, cafeer, butikker etc.) vil også få plads i området.
 
tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev