10/05/17

Aalborg Kommune søger majoritetsinvestor til Arealudviklingsselskabet for Stigsborg Havnefront

Gennem de seneste 3 år har Aalborg Kommune arbejdet med at lave en udviklingsplan for Stigsborg Havnefront - Danmarks p.t. største byudviklingsprojekt, beliggende kystnært og centralt i Danmarks tredjestørste kommune, Aalborg. Området, der er på 49 ha, skal på sigt blive hjem for 7.500 indbyggere og 4.000 boliger på Stigsborg Havnefront.

Aalborg tilbyder livskvalitet – fra adgang til grønne arealer og Limfjorden, samt et voksende kultur og restaurationsmiljø og en ambitiøs og visionær håndtering af byens udvikling. I 2016 blev Aalborg kåret som byen med de mest tilfredse borgere, ifm. ”Quality of Life in European Cities”, som udarbejdes af Europa-kommissionen hvert tredje år. 99% af de adspurgte borgere i Aalborg svarede, at de var tilfredse med at bo i deres by.

Udviklingsplanen for Stigsborg Havnefront er godkendt af Aalborg Byråd i marts 2017. Planen er udarbejdet i forlængelse af en samlet udviklingsstrategi for hele området, og danner afsæt for igangsætningen af 1. etape.

Udviklingsplanen danner grundlag for, at Aalborg Kommune nu søger en majoritetsinvestor,  som kan tilvejebringe den fornødne kapital, samt finansiel og teknisk kapacitet til det arealudviklingsselskab, som skal stå for udviklingen af området. 

Processen med at søge investor løber fra primo maj og forventes afsluttet medio september 2017. 

Interesserede kan få yderligere indblik i projektet via denne teaser som er udarbejdet af Aalborg Kommunes finansielle rådgiver Nykredit på vegne af Aalborg Kommune. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nykredit, Executive Advisor Jonas Harbo, der kan kontaktes på e-mail joha@nykredit.dk eller telefon +45 2917 1535.
 tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev