05/05/17

Bestyrelse udpeget for de midlertidige aktiviteter på Stigsborg Havnefront

                                                                                         

BESTYRELSE UDPEGET FOR DE MIDLERTIDIGE AKTIVITETER PÅ STIGSBORG HAVNEFRONT

Ni medlemmer skal udgøre en bredt funderet bestyrelse for de midlertidige aktiviteter på Stigsborg Havnefront
Bestyrelsen for Stigsborg Havnefronts midlertidige aktiviteter, vil komme til at bestå af 9 medlemmer, som hver især bidrager med forskellige stærke kompetencer og netværk.
  1. Nørresundby Boligselskab, Direktør Lars Emborg

  2. Aalborg Havn A/S, CEO Claus Holstein(Formand)

  3. Aalborg Kommune, Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen

  4. Aalborg Lufthavn, Salgs- og marketing direktør Rikke Mølgaard

  5. Folketingsmedlem, Preben Bang Henriksen

  6. Aalborg Portland A/S, Supply Chain Management Director Peter Boltau

  7. Aalborg Universitet, Institutleder Hans Jørgen Andersen

  8. UTZON Center, Kreativ direktør Lasse Andersson

  9. Erhverv Norddanmark, Kommunikationsrådgiver Steen Bjerre.

Der planlægges 3 årlige bestyrelsesmøder, hvor forskellige temaer sættes på dagsordnen.

University College Nordjylland, som byudviklere og eventkoordinatorer

Den 26. april 2017 var 40 studerende fra UCN var på rundvisning på Stigsborg Havnefront for at samle inspiration og indtryk forud for en intensiv workshop på LOA Værftet.
Opgaven for de studerende var, " påtage sig konsulentrollen, og fungere som rådgiver i forbindelse med aktiveringen af Stigsborg Havnefront. Der skal skabes en årlig hallmark event, der kendetegner Stigsborg Havnefront, hvorved byrummet aktiveres. De ord som kommunen og Aalborg Havn gerne vil have beskriver eventen er; fjorden, grøn, blå og smart, levende og unik urbant boligkvarter".På den efterfølgende workshop blev der arbejdet intenst med sammensætning og visualisering af rigtig mange og gode initiativer.Fra den 1. august 2017 trækker en bred gruppe af studerende i arbejdstøjet for at eksekvere og facilitere en række af de foreslåede aktiviteter på Stigsborg Havnefront. Der bliver rig mulighed for at komme ud i området, hvor det bliver muligt at opleve de mange spændende forslag.

Arkitekturfestivallen ALAFx2017 havde udstilling fra Stigsborg Havnefront med i Spidsgatterhallen.

Flere hundrede festivaldeltagere tog med på historievandringen på Stigsborgområdet, som blevet ledet af Lokalhistorisk Arkiv, Sundbysamlingerne.Der var levende beretninger om de gamle smalsporede tog, som kørte i området samt om den påkørte cykelbro fra Humlebakken, som er blevet genbrugt som overgang ved skyllekanalen markeret med 7 på det efterfølgende kort. Skyllekanalerne fungerede som afvandingskanal fra 2 store betonkar, hvor restprodukter blev bundfældet. 


Vandrestien kommer til at indeholde 12 historiske nedslagspunkter

TECH College er nu i gang med at forberede informationsstanderne, som bliver placeret i området, på den sammenhængende sti, som åbnes op i området.

 

Havnebussen blev afprøvet

Under arkitekturfestivallen blev en kommende havnebus og fjordfart afprøvet med støtte fra M/S Kysten, som sejlede i rutefart mellem Stigsborg Havnefront og UTZON Centret.Til lejligheden var byens lokale turbåd - M/S Kysten hyret ind til opgaven, og Skipperen og Styrmanden sørgede for god stemning om bord.Se præsentationsvideoen for området, som du kan se ved at trykke på linket https://youtu.be/3vr1Vv56-SQ.

HUSK ! Sidder man inde med ideer og tanker omkring aktiviteter og muligheder i området, kan projektkoordinator Kurt Bennetsen kontaktes på mail: kurtbennetsen69@gmail.com eller mobil: 23961966.


 
tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev