05/04/17

Midlertidige aktiviteter - 3 fyrtårnsprojekter i støbeskeen 

Midlertidige aktiviteter skal skabe liv, kendskab og interesse for Stigsborg Havnefront. 
Helhedsplanen og 1. etape Byrådsgodkendt
Udviklingsstrategien og helhedsplanen for 1. etape på Stigsborgområdet blev godkendt på byrådsmødet den 27. marts 2017, og indeholder en etapeopdelt realiseringsplan, som blandt andet bygger på et mål om at få åbnet området op og gjort det tilgængeligt for byens borgere i almindelighed. De afholdte borgermøder om området, har givet gode input til en masse gode aktiviteter i området, og intensionen er generelt, at arealer, som er i overskud, skal kunne bruges som en ressource til alskens midlertidige aktiviteter, mens området udvikles.


I første omgang arbejdes der med 3 fyrtårnsprojekter:
 1. DGI Landsstævne 2017, hvor 8000 idrætsudøvere indtager området som teltlejr, hvor visse af installationerne sikres en fremadrettet funktion. Der arbejdes blandt andet med adgangsforhold, udsigtsplatform og belysning/sanitet.
 2. De afholdte borgermøder om helhedsplanen og udviklingsstrategien har givet rigtig mange input til aktiviteter, og tydeliggjort vigtigheden af, at historierne bliver fortalt i sammenhæng med udviklingsplanerne. Der arbejdes derfor sammen med Lokalhistorisk forening, TECH-College, University College Nordjylland, tidligere og nuværende virksomheder og Stadsarkivet om, at få etableret en Historiefortællingssti.
 3. Fjordforbindelse mellem Stigsborg Havnefront og Aalborg Havnefront for bløde trafikanter sættes der fokus på, så den ”Den Blå Ring” bliver fuldendt med en bådforbindelse i øst og Kulturbroen i vest.
Af andre aktiviteter der tænkes ind i området er følgende i støbeskeen:
 1. Skatepark, trænings- og streetmiljø.
 2. Advisoryboard for virksomheder, der har interesse i at indtage området som forsøgsområde med et innovativt fokus.
 3. Maritimt medborgerhus/Vandets hus.
 4. Udsmykning af området hvor første eksempel er Nordeuropas største murmaleri ”Det røde bånd på Hedegaard-siloen.
 5. Bredskabsaftale med forening i lokalområdet, som har mulighed for at levere ”arme og ben” til brug for afvikling af midlertidige aktiviteter.
 6. Samarbejde med daginstitutioner, skoler og foreninger i bred forstand.
 7. Havnerundfart.
 8. Arkitekturfestival og arkitekturprofilering.
 9. Samling af erhvervenes organisatoriske kræfter omkring Stigsborg Havnefront, så de mange nye beboere og virksomheder får en fælles identitet og stolthed.
 10. Meetingpoint, shelters og grillområde.
 11.  Koncerter.
 12. Sammenhæng og koordinering med andre udviklingsområder omkring Fjorden.
 13. Styrket samarbejde mellem Erhvervsforeninger og -klubber i området og omkring Fjorden.
 14. Orienterings- og cykelløb.
 15. Fodboldturneringer for områdets interessenter.
 16. Gå-ruter.
 17. Uddannelsesplan for ambassadører og frivillig i området.
 18. Lyssætning og belysning af sti.
Ny Bestyrelse for de midl ertidige aktiviteter skal sikre fremdrift, sammenhængskraft og udvikling Der bliver omkring projektets midlertidige aktiviteter nedsat en Bestyrelse, som skal medvirke til, at der holdes fokus på virksomhedsinvolveringen, unge-involveringen og motivering af et ambassadør- og frivilligkorps.
Bestyrelsen for Stigsborg Havnefronts midlertidige aktiviteter, vil komme til at bestå af 8 medlemmer, som hver især bidrager med forskellige stærke kompetencer og netværk.
Medlemmerne vil blive præsenteret i næste Nyhedsbrev.

HUSK ! Sidder man inde med ideer og tanker omkring aktiviteter og muligheder i området, kan projektkoordinator Kurt Bennetsen kontaktes på mail: kurtbennetsen69@gmail.com eller mobil: 23961966.
tilbage til nyhedsarkiv >
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev