STIGSBORGHAVNEFRONT.DK ER EN FORÆLDET HJEMMESIDE, BESØG I STEDET VORES NYE HJEMMESIDE: www.stigsborg.dk  

 
HVIS DU VIL VIDE MERE...

Stigsborg Havnefront er en samlet betegnelse for hele den nye bydel mellem Limfjordsbroen og tunnelen. Byudviklingsprojektet drives fortrinsvis af Aalborg Kommune og byudviklingsselskabet Stigsborg P/S.

Aalborg Kommune er myndighed og har desuden ansvaret for udvikling og anlæg af Stigsparken samt børne- og ungeuniverset. Stigborg P/S står for kvalitetsudvikling, byggemodning og videresalg af byggeretter i etape 1.

Har du spørgsmål om Stigsborg Havnefront, er du velkommen til at rette henvendelse til enten Aalborg Kommune eller Stigsborg P/S.

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev