Grundsalg

Etape 1 er inddelt i en række byggefelter, hvor der - efter nødvendig myndighedsgodkendelse i form af lokalplan og byggetilladelse - kan opføres boliger, butikker, service, kontorerhverv mm. Byggefelterne er afgrænset som sokkelgrunde inklusiv kantzoner (forareal/forhaver).Stigsborg P/S varetager grundsalg i Etape 1. Det er et salgsvilkår, at projektudvikling på det enkelte byggefelt sker med udgangspunkt i kvalitetsprogram for byggeri.

Status september 2019

De byggefelter, som er markeret med brun signatur på kortet ovenfor, er solgt eller disponeret til anden side. Det gælder selvfølgelig dels Aalborg Kommunes eksisterende forvaltningsbygning Stigsborg Brygge 5 og dels det byggefelt, som skal rumme det kommende børne- og ungeunivers.

Byggefelt C7 er solgt til Nørresundby Boligselskab, som her skal bygge 69 almene senior- og familieboliger. Der bliver tale om en blanding af etageboliger i 3-4 etager og byrækkehuse.

Danmarks største pensionsselskab PFA har sammen med A. Enggaard A/S, der begge også er en del af byudviklingsselskabet, købt byggefelterne B6 og B8. Her skal der bygges to boligkarréer i 4-6 etager og op til 150 ejerlejligheder. 

Lærernes Pension har skrevet kontrakt på køb af byggefelterne C3 og C4, hvor der skal bygges i omegnen af 280 lejligheder. Bebyggelsen kommer til at bestå af to etagehuskarréer i 3-6 etager.

Byggefelt C6 er reserveret til udvikling af bofællesskabet Sundholmerne i samarbejde med Ecovillage.

Byggefelterne C1, C8 og B5 er reserveret til placering af fælles parkeringshuse til bydelen.

Vil du vide mere om grundsalg i etape 1? 

Hvis du vil vide mere om grundsalg, bedes du kontakte direktør i Stigsborg P/S, Anton Hessellund, tlf. direkte: +45 6161 0794 og e-mail: anton.h@enggaard.dk.
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev