Grundsalg

Etape 1 er inddelt i en række byggefelter, hvor der - efter nødvendig myndighedsgodkendelse i form af lokalplan og byggetilladelse - kan opføres boliger, butikker, service, kontorerhverv mm. Byggefelterne er afgrænset som sokkelgrunde inklusiv kantzoner (forareal/forhaver).

Stigsborg P/S varetager grundsalg i Etape 1. Det er et salgsvilkår, at projektudvikling på det enkelte byggefelt sker med udgangspunkt i kvalitetsprogram for byggeri.

Status marts 2020

De byggefelter, som er markeret med syrenfarvet signatur på kortet ovenfor, er solgt, mens den rødelige signatur indikerer at byggefeltet er reserveret og på vej til at blive solgt.

På byggefelt C7 bygger Nørresundby Boligselskab 69 almene senior- og familieboliger. Der bliver tale om en blanding af etageboliger i 3-4 etager og byrækkehuse.

Danmarks største pensionsselskab PFA har sammen med A. Enggaard A/S, der begge også er en del af byudviklingsselskabet, købt byggefelterne B6 og B8. Her skal der bygges to boligkarréer i 4-6 etager og op til 150 ejerlejligheder. 

Lærernes Pension har skrevet kontrakt på køb af byggefelterne C3 og C4, hvor der skal bygges i omegnen af 280 lejligheder. Bebyggelsen kommer til at bestå af to etagehuskarréer i 3-6 etager.

Byggefelt C6 er reserveret til udvikling af bofællesskabet Sundholmerne i samarbejde med Ecovillage.

Den brune signatur indikerer at et byggefelt er reserveret til andre byfunktioner end boliger. Det gælder selvfølgelig ikke mindst det byggefelt i kanten af Stigsparken, hvor Aalborg Kommune vil opføre en helt ny integreret skole og børnehave - det såkaldte børne- og ungeunivers - som forventes at være klar til skolestart i 2024. 

Byggefelterne C1, C8 og B5 er reserveret til placering af fælles parkeringshuse til bydelen.

Vil du vide mere om grundsalg i etape 1? 


Hvis du vil vide mere om grundsalg, bedes du kontakte direktør i Stigsborg P/S, Anton Hessellund, tlf. direkte: +45 6161 0794 og e-mail: [email protected].
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev