STIGSBORGHAVNEFRONT.DK ER EN FORÆLDET HJEMMESIDE, BESØG I STEDET VORES NYE HJEMMESIDE: www.stigsborg.dk  Stigsborg børne- og ungeunivers


 

Aalborg Kommune arbejder med etablering af et nyt børne- og ungeunivers for aldersgruppen 0-15 år. Universet skal efter planen stå klar i 2024 og omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne.

 

Planen indebærer, at den nuværende Skansevejens Skole flyttes til Stigsborg og samtidig suppleres mht. elevgrundlag via udbygningen af Stigsborg Havnefront med op mod 8.000 nye beboere.

 

Derudover vil universet også rumme fritids- og ungdomstilbud samt idræts- og øvrige fritidsfaciliteter med blandt andet hal og boldbaner.

 

Universet skal efter intentionen integreres med den omkringliggende Stigspark og det maritime miljø ved fjorden. Derved vil man skabe et bevægelseslandskab til leg og læring med vandet som tema – både til gavn og glæde for børnene og for bydelens beboere/gæster.

 

Med en central placering i bydelen vil universet blive et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet ved, at der skabes størst mulig synergi med resten af bydelen. Derfor ønskes integration med andre funktioner, fx erhverv, Aalborg Universitet og institutioner skabt grobund for synergi og nytænkning af skolen som læringssted og mødested for beboerne i den nye bydel.

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev