Visionsfase for Børne- og Ungeuniverset 

Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Havnefront er inde i en meget spændende visionsfase. Frem til december afholdes temamøder om, hvad Universet skal indeholde, og hvordan vi skal gribe en helt ny institution og skole an.
 
De overordnede rammer handler blandt andet om, at Børne- og Ungeuniverset skal udnytte den unikke placering og være et fyrtårn for andre byggerier. Børne- og Ungeuniverset skal fungere i samspil med Stigsborg bydelen og Nørresundby. Børne- og Ungeuniverset skal skabes sammen med andre interessenter – blandt andet kulturaktører, foreninger, erhverv, DGI, Universitetet og University College Nordjylland.
 
På det mere nære plan handler det blandt andet om at indkredse, hvad man gerne vil tage med over i et Børne- og Ungeunivers fra praksis i dag. Det kan fx være morgenmadscafe, glidende overgange, udnytte kompetencer på tværs, invitere samarbejdspartnere ind i Børne- og Ungeuniverset, udnytte at der fx er 5. klasser, der kan læse for de små børn, læringsagenter, forældreinddragelse, netværk og aktiviteter, tydelige læringsmiljøer, børnefællesskaber, ja man kunne blive ved.

I forbindelse med Børne- og Ungeuniverset er der bevilget midler fra Interreg ØKS (Interreg Øresund Kattegat Skagerrak) udvikling, til at arbejde med udvikling af bæredygtigt offentligt byggeri. På den måde er der lagt op til, at Universet bliver en driftsvenlig bygning, baseret på bæredygtighed og cirkulær økonomi, med lavt energiforbrug og CO2-udledning i både anlægs- og driftsfasen.

Midlerne skal også fremme bæredygtig adfærd inde i bygningen. Derfor kommer man også til at indarbejde nye, intuitive IT-løsninger og teknologier i bygningen.

Se video om visionsprocessen.

 
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev