Visions- og idéoplæg


Et idéoplæg er den første bearbejdning af bygherrens idé og beskriver de tanker, forventninger og behov, som bygherren har med henblik på at træffe en beslutning om opgavens realisering.
 
Aalborg Kommune har ønsket, at der under udarbejdelsen af idéoplægget gennemføres en visionsproces med inddragelse af alle relevante interessenter.

Visions- og idéoplægget indeholder:
  • Børne- og Ungeuniversets afsæt i visionen for den nye bydel
  • Pædagogisk vision for Børne- og Ungeuniverset – både som daginstitution, skole og bydelshus
  • Principper for organisering samt beskrivelse af husets funktioner og rum
  • Visionerne for bæredygtighed i Børne- og Ungeuniverset
  • De planlægningsmæssige forudsætninger – herunder krav til arkitektur
  • Anlægsøkonomi, tidsplan og udbudsstrategi
Se Visions- og idéoplægget (i pdf)

Se pixi-udgave af Visions- og idéoplægget (i pdf)
 
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev