Stigsborgskolen

Aalborg Kommune arbejder med etablering af en ny folkeskole til 250 millioner kroner, der efter planen skal stå klar i 2023. Planen indebærer at den nuværende Skansevejens Skole flyttes til Stigsborg og samtidig suppleres mht. elevgrundlag via udbygningen af Stigsborg Havnefront med op mod 8.000 nye beboere.

Intentionen er at skabe en maritim skole, som udnytter potentialet i beliggenheden ved fjorden. Der ønskes også gennem integration med andre funktioner, fx erhverv, Aalborg Universitet og institutioner skabt grobund for synergi og nytænkning af skolen som læringssted og mødested for beboerne i den nye bydel.

På de nærliggende arealer i parken og ved fjorden ønskes skabt et bevægelseslandskab til leg og læring med vandet som tema – både til gavn og glæde for skolen og for bydelens beboere/gæster.

Skolen forventes etableret som en 3-sporet skole, der i enkelte år kan være 4-sporet.
 
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev