Etape 1 - Parkkvarteret

Med parkkvarteret tages der hul på etape 1 af Stigsborg Havnefront.Første etape ligger centralt i byudviklingsområdet øst og nord/øst for kommunens forvaltningsbygning på Stigsborg Brygge. Første etape skal være åbningstrækket for hele Stigsborg Havnefront og slå tonen an for en mangfoldig og levende bydel med både attraktioner og hverdagsliv.

Byudviklingsprojektet er omfattende og indebærer igangsætning af flere parallelle spor. Som en del af etape 1 skal der således skabes et bydelscenter omkring den centralt beliggende bygade med skole, børnepasning, plejehjem og lokale butikker – ligesom etablering af parken indgår i etape 1.

Byudviklingsselskabet er bindeled mellem alle aktiviteter og skal desuden stå for byggemodning og salg af byggefelter med op mod 200.000 etagemeter byggeretter. 
  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev