Arealer gøres klar til DGI Landsstævnet 2017


Forberedelserne til DGI Landsstævnet i Aalborg i 2017 er i fuld gang, og dele af arealerne på Stigsborg Havnefront er igang med at blive gjort klar, så de kan bruges til teltcamp for deltagerne i Landsstævnet.

På arealet, som skal huse teltcampen, er selvsåede buske og træer stort set fjernet, og vi udlægger grus, sand og ren muldjord på området. Udlægningen  sker løbende og forventes afsluttet i efteråret 2015, hvorefter der sås græs på arealet.

I alt tilkører vi ca. 60.000 m3 jord.


Skriv en kommentar:
2021-09-28 15:29:34
Denne er kun synlig for sideadministratoren  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev