Dialogmøde 22. august 2016

Mandag 22. august fik de 3 teams (Effekt, Transform + Sleth og Vandkunsten), som arbejder med forslag til en udviklingsplan for Stigsborg Havnefront, mulighed for at møde og stille spørgsmål til forskellige grupper af interessenter med tilhørsforhold til Stigsborg Havnefront. 

De 3 grupper fik blandt andet mulighed for at møde repræsentanter fra foreninger, organisationer, grundejerforeninger, handelslivet, samråd, stadsarkivet og potentielle brugere af området. De fik også lejlighed til at stille spørgsmål til repræsentanter fra Aalborg Kommunes forskellige fag-forvaltninger. 

Holdene interviewede de forskellige interessentgrupper på baggrund af spørgsmål, som de havde forberedt på forhånd, og dagen igennem var der en livlig dialog. 

Hensigten med dagen var, at de 3 teams, på baggrund af mødet med interessenterne, kunne få det allerbedste grundlag for deres videre arbejde med Stigsborg Havnefront.

Holdene arbejder nu videre med deres forslag til udviklingsplan, som præsenteres til oktober. 

 Skriv en kommentar:
2021-09-28 14:31:12
Denne er kun synlig for sideadministratoren  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev